Danh sách máy in màu mà phần mềm WIC-RESET hỗ trợ

Danh sách máy in màu mà phần mềm WIC-RESET hỗ trợ

Chúng tôi liệt kệ Danh sách máy in màu mà phần mềm WIC-RESET hỗ trợ cho các bạn tiện theo dõi.

Các ngôn ngữ được hỗ trợ: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng Chineese, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ý, tiếng Rumani, tiếng Ba Lan, tiếng Ả Rập, tiếng Pháp vv
Giấy phép: FreeWare
Giao diện: USB, Wi-Fi, Ethernet
Hệ thống hoạt động: Windows XP, Windows 7, 8 , 10, Mac OS
Kiểm tra bộ đếm và các tính năng điều chỉnh: miễn phí
Chức năng đặt lại bộ đếm mực thải: Yêu cầu phải đặt lại phím
Hạ cấp chương trình cơ sở và chương trình cơ sở chipless: Yêu cầu FIRMware

Tiện ích thiết lập lại WIC S RES ĐẶT LẠI Máy in phun Epson của bạn CHẤT THẢI MẮT CÁC BỘ ĐẾM đang ngăn bạn in.

Bây giờ bạn có thể Đặt lại Máy in của bạn Bộ đếm mực thải chỉ sau 2 lần nhấp!

Tải phần mềm WIC-RESET >>> TẠI ĐÂY

WIC Reset tiện ích có thể:
– kiểm tra giá trị hiện tại của quầy mực thải và quầy mức mực in – MIỄN PHÍ
– reset bộ đếm mực thải – yêu cầu thiết lập lại KEY – bạn phải MUA RESET
– reset quầy Ink Cấp trong máy in L100, L200, L800 chỉ – MIỄN PHÍ
– làm sạch đầu in – MIỄN PHÍ
– Sạc mực – MIỄN PHÍ
– đọc và ghi số sê-ri – MIỄN PHÍ
– đọc và viết ID USB – MIỄN PHÍ
– đọc và viết ID ID – MIỄN PHÍ
– tạo EEPROM, sao lưu – MIỄN PHÍ
– kiểm tra nạp giấy – MIỄN PHÍ
– kiểm tra vòi phun – MIỄN PHÍ
– mẫu kiểm tra màu – MIỄN PHÍ
– khởi tạo (vô hiệu hóa) bù đắp suy giảm PF – MIỄN PHÍ
– truy xuất thông tin thiết bị – MIỄN PHÍ

DANH SÁCH CÁC MÔ HÌNH ĐƯỢC H SUP TRỢ PHẦN MỀM (V 5.0.40, 2018):

Máy in Canon

loạt MX470
loạt MX490
MB2000 loạt
MG5100 Dòng
MG5200 Dòng
MG5500 loạt
MG5600 loạt
MG5700 loạt
G1000, G1100, G1400, G1900
G1010, G1110, G1410, G1910
G2000, G2100, G2400, G2900
G2010, G2110, G2410, G2910
G3000, G3100, G3400, G3900
G3010, G3110, G3410, G3910
G4000, G4100, G4400, G4900 G4010
, G4110, G4410, G4910

Máy in Epson

Nghệ nhân: Nghệ nhân 50, Nghệ nhân 600, Nghệ nhân 700, Nghệ nhân 720, Nghệ nhân 800, Nghệ nhân 810, Nghệ nhân 830, Nghệ nhân 835, Nghệ nhân 837, Nghệ nhân 1430

B: B30, B40W, B42WD, B1100, B1110
BX: BX300F, BX305FW, BX310FN, BX320FW, BX525WD, BX535WD, BX600FW, BX610FW, BX620FWD, BX625FWD, BX630FW, BX635FWD, BX925FWD, BX935FWD

C: C58, C59, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68 , C76, C77, C78, ​​C79, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C97, C98, C99, C110, C120, CC-570L
Màu: Màu 1160, 760, 860
CX: CX2800, CX2900, CX3100, CX3200, CX3300, CX3400, CX3500, CX3600, CX3650, CX3700, CX3800, CX3900, CX3905, CX4000, CX4080, CX4100, CX0000 CX4900, CX4905, CX5000, CX5700F, CX5900, CX6000, CX6300, CX6400, CX6500, CX6600, CX7300, CX7400, CX7700, CX7800, CX8300, CX8400, CX9300F, CX9400Fax, CX9500F

D: D68, D78, D88, D92, D120

DX:DX3800, DX4000, DX4050, DX4200, DX4800, DX5000, DX5050, DX6000, DX6050, DX7400, DX7450, DX8400, DX9400F

EP: EP-702A, EP-703A, EP-705A, EP-705A, EP-70 , EP-709A, EP-775A, EP-776A, EP-777A, EP-801A, EP-802A, EP-803A, EP-804A, EP-804F, EP-805A, EP-806A, EP-807A, EP -808A, EP-901A, EP-901F, EP-902A, EP-903A, EP-903F, EP-904A, EP-904F, EP-905A, EP-905F, EP-906F, EP-907F, EP-907F EP-976A3, EP-977A, EP-977A3, EP-978A, EP-978A3, EP-979A3 EP-10VA, EP-301, EP-302, EP-306, EP-4004

ET: EcoTank ET-14000, ET -2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-4500, ET-4550, EW-M660FT

K: K100, K101, K200, K201, K300, K602

L:L100, L110, L111, L120, L130, L132, L200, L210, L211, L220, L222, L300, L301, L 310, L312, L350, L351, L355, L356, L353, L360, L362, L36, L36 L375, L380, L382, L383, L385, L386, L395 L455, L456, L485, L485, L486, L495 L550, L551, L555, L556, L558, L565, L566, L575, L566 L850, L1300, L1455, L1800, L3050, L3060, L3070, L4150, L4158, L4160, L4168

M: M100, M105, M200, M205

ME Office: ME-1, ME-2, ME-10, ME-10, ME-10, ME-10 -30, ME-32, ME-35, ME-70, ME-80W, ME-82WD, ME-100, ME-101, ME-200, ME-300, ME-301, ME-303, ME-320 , ME-330, ME-340, ME-360, ME-400, ME-401, ME-510, ME-520, ME-530, ME-535, ME-560W, ME-570, ME-600F, ME -620F, ME-650FN, ME-700, ME-900WD, ME-940FW, ME-960FWD, ME-1100

NX:N11, NX100, NX110, NX120, NX125, NX127, NX130, NX200, NX210, NX215, NX220, NX230, NX300, NX305, NX330, NX400, NX410, NX415, NX420W, NX430, NX435, NX510, NX515, NX530 , NX620, NX625, NX635

P: P50, P60
PP: PP-50, PP-50BD, PP-100 Discproducer – Yêu cầu Khóa đặt lại cho các kiểu PP-50, PP-100
PX: PX650, PX659, PX660, PX700W, PX710W, PX720WD , PX800FW, PX810FW, PX820WD, PX830FWD
PX-045A, PX-046A, PX-047A, PX-048A, PX-049A, PX-1001, PX-1004, PX-101, PX-105, PX-1200, PX-1600F, PX-1700F, PX- 201, PX-203, PX-203A, PX-204, PX-404A, PX-405A, PX-434A, PX-435A, PX-436A, PX-437A, PX-501A, PX-502A, PX-503A, PX-504A, PX-505F, PX-535F, PX-5500, PX-5600, PX-5V, PX-5VII, PX-601F, PX-602F, PX-603F, PX-673F, PX-7V, PX- 7VII, PX-A640, PX-A720, PX-A740, PX-FA700, PX-G5000, PX-G5100, PX-G5300, PX-K100, PX-M650, PX-M650A, PX-M650F, PX-S05B, PX-S05W, PX-V600, PX-V630, PX-V780

Ảnh: Ảnh 820U, 830U, 890, 900, 950, 960, 1280, 1290, 1390, 1400, 1410, 1430, 1500 , 2100, 2200
PictureMate: PM100 , PM-200, PM210, PM215, PM225 PM235, PM240, PM245, PM250, PM260, PM270, PM280, PM290, PM300, PM 310, PM400

PM:PM-3500C, PM-4000px, PM-G800, PM-G4500, PM-G5000, PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A870, PM-A890, PM-A900, PM-A940, PM- A970, PM-D770, PM-D800, PM-D870, PM-G850, PM-G860, PM-G4500, PM-G5000, PM-T960, PM-T990

R: R200, R210, R220, R230, R240, R2 , R250, R260, R265, R270, R280, R285, R290, R295, R300, R310, R320, R330, R340, R350, R360, R380, R390, R800, R1800, R1900, R2000 , R2400, R2880, R3000
RX: RX420, RX425, RX430, RX500, RX510, RX520, RX530, RX560, RX565, RX580, RX585, RX590, RX595, RX600, RX610, RX615, RX620, RX630, RX640, RX650, RX680, RX685, RX690, RX700

S: S20 , S21, S22

Màu sắc chắc chắn: SC-P400, SC-P407, SC-P408, SC-P600, SC-P607, SC-P608, SC-PX5V2, SC-PX7V2

SX:SX100, SX105, SX110, SX115, SX115, SX125, SX130, SX200, SX205, SX210, SX215, SX218, SX230, SX235, SX400, SX405, SX410, SX415, SX420W, SX425W, SX4 SX510, SX515, SX525WD, SX535, SX600FW, SX610FW, SX620

T: T10, T11, T12, T13, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T30, T33 , T60, T1100, T1110

TX: TX100, TX101, TX102, TX103, TX105, TX106, TX109, TX110, TX111, TX112, TX113, TX115, TX116, TX117, TX119, TX120, TX121, TX123, TX125, TX TX133, TX135
TX200, TX203, TX209, TX210, TX213, TX219, TX220, TX230, TX235, TX300F, TX320F
TX400, TX405, TX408, TX409, TX410, TX419, TX420W, TX430
TX510FN, TX515FN, TX525, TX550W, TX560WD, TX600FW , TX610FW, TX620FWD, TX650, TX659
TX700W, TX710W, TX720WD, TX730, TX800FW, TX810FW, TX820FWD, TX830FWD

WorkForce: WorkForce 30, 40, 42, 60, 310, 315, 320, 321, 323, 325, 435, 500, 520, 525 610, 615, 625, 630, 633, 635, 645, 840, 845, 1100
WorkForce WorkForce WF-2010, WF-2011, WF-2510, WF-2511, WF-2518, WF-2520, WF-2521, WF -2528, WF-2530, WF-2531, WF-2538 WorkForce WF-2532, WF-2540, WF-2541, WF-2548, WF-2630, WF-2631, WF-2650, WF-2651, WF-2660 , WF-2661WF-2750, WF-2751, WF-2760, WF-2761

Chức năng đặt lại và đọc bộ đếm KHÔNG có sẵn cho các kiểu máy này (chỉ có chức năng điều chỉnh):
WorkForce WF-3010, WF-3011, WF-3012, WF-3510, WF-3511, WF-3520, WF-3521, WF-3530, WF-3531, WF-3540, WF-3541, WF-3620, WF -3621, WF-3640, WF-3641, WorkForce WF-4630, WF-4640, WF-5110, WF-5113, WF-5190, WF-5620, WF-5623, WF-5690, WF-6090, WF- 6093, WF-6530, WF-6590, WF-6593, WorkForce WF-7110, WF-7111, WF-7610, WF-7611, WF-7620, WF-7621, WF-8010, WF-8090, WF-8093 , WF-8510, WF-8590, WF-8593, Lực lượng lao động WF-100 WF-R4640, WF-R5190, WF-R5690

Chức năng Reset không khả dụng. Bộ đếm đọc và điều chỉnh có sẵn trong các mô hình này:
WorkForce WP-4011, WPM-4011, WP-4015DN, WP-4020, WP-4022, WP-4025DW, WP-4090, WP-4092, WP-4095DN, WP-4511 , WP-4515, WP-4520, WP-4511, WP-4515, WP-4520, WP-4521, WPM-4521, WP-4525, WP-4530, WP-4531, WP-4532, WP-4533, WP -4535, WP-4540, WP-4545, WP-4590, WP-4592, WP-4595 –

XP: XP-20, XP-30, XP-33, XP-55
XP-100, XP-102, XP-103
XP-200, XP-201, XP-201, XP-204, XP-208, XP- 202, XP-203, XP-206, XP-205, XP-207, XP-210, XP-211, XP-214, XP-216, XP-212, XP-213, XP-215, XP-217, XP-220, XP-225, XP-230, XP-231, XP-235, XP-240, XP-241, XP-242, XP-243, XP-245, XP-247
XP-300, XP-301 , XP-302, XP-303, XP-305, XP-306, XP-310, XP-311, XP-312, XP-313, XP-315, XP-320, XP-322, XP-323, XP -325, XP-330, XP-332, XP-335, XP-340, XP-342, XP-343, XP-345
XP-400, XP-401, XP-402, XP-403, XP-405, XP-406, XP-410, XP-411, XP-412, XP-413, XP-415, XP-420, XP-422, XP-423, XP-425, XP-424, XP-430, XP- 431, XP-432, XP-435, XP-434, XP-440, XP-441, XP-438, XP-445, XP-447
XP-510, XP-520, XP-530, XP-540
XP-600, XP-601, XP-605, XP-610, XP-615, XP-620, XP-625, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645
XP-700, XP-701 , XP-702, XP-710, XP-720, XP-721, XP-750, XP-760
XP-800, XP-801, XP-802, XP-810, XP-820, XP-821, XP- 830, XP-850, XP-860
XP-900, XP-950, XP-960

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *